Събиране и изваждане на вектори

Преди обсъждахме значението на векторите. Където може да се тълкува като геометричен обект, който има величина и посока и е маркиран със стрелка. Този път ще изследваме повече за операциите в самия вектор, който включва събиране и изваждане. Е, като какво?

Събиране и изваждане на вектори

По принцип има няколко метода, които могат да се използват за извършване на операции за добавяне на вектор, а именно методът на триъгълника за добавяне на два вектора; методът Tier за добавяне на два вектора; и методът Polygon за добавяне на два или повече вектора.

Метод на триъгълника

Методът на триъгълника е метод за добавяне на вектор чрез поставяне на основата на втория вектор в края на първия вектор. Сумата от векторите е вектор, който има основа в основата на първия вектор и край в края на втория вектор.

(Прочетете също: Разбиране на векторите по математика и физика)

Да предположим, че има два вектора A и B, тогава сумата от двата вектора, използващи метода на триъгълника, е както следва:

метод на триъгълник

Методът на нивата

Многостепенният метод е метод за добавяне на два вектора, които са поставени в една и съща начална точка, така че резултатът от двата вектора е диагоналът на нивото.

Например има два вектора A и B, тогава сумата от двата вектора, използващи метода на нивото, е както следва:

многостепенният метод

Метод на многоъгълник

Полигонният метод е метод за добавяне на два или повече вектора. Този метод се извършва чрез поставяне на основата на втория вектор в края на първия вектор, след това поставяне на основата на третия вектор в края на втория вектор и така нататък.

Резултатът от добавянето на тези вектори е вектор, произхождащ от основата на първия вектор и завършващ в края на крайния вектор.

Да предположим, че има три вектора, A, B и C, тогава сумата от трите вектора, използвайки метода на многоъгълника, е както следва:

метод на многоъгълник

Комутативно и асоциативно право

Добавянето на вектори изпълнява и двата закона, както комутативни, така и асоциативни закони.

→ Комутативно право, което означава, че можемсуап номера и отговорът остава същият задопълнение, илиумножение.

→ Асоциативен закон, което означава, че можем да групираме операциите с числа в различен ред (напр. Кой първо ще изчислим).

Операцията за изваждане на вектор по принцип е същата като операцията за добавяне на вектор, но чрез обръщане на посоката на редуциращия вектор.

Например, има изваждане на два вектора A и B, тогава вектор A минус вектор B е равен на вектор A плюс отрицателен вектор B.

Негативът на вектор B може да бъде получен чрез обръщане на вектор B в обратна посока, така че намаляването на вектор A с вектор B може да бъде показано на следващата фигура.

(снимка)

Спешно:

Редукцията на вектори не следва комутативните закони

A - B ≠ B - A

Векторното изваждане не следва асоциативни закони

(A - B) - C ≠ A - (B - C)

скорошни публикации

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found