Каква е разликата между реклами, лозунги и плакати?

Сигурно сте виждали реклами и плакати, показвани по телевизията или билбордове отстрани на пътя, и често тези впечатления крадат вниманието с интересен език или лозунги. Замисляли ли сте се някога, какво може да различава всичко това? Това е реклама, лозунг или плакат?

Въз основа на големия речник на световния език (KBBI), рекламите са наредени новини за насърчаване, убеждаване на широката общественост да се интересуват от предлаганите стоки и услуги, уведомяване на обществеността относно продаваните стоки или услуги, публикувано в средствата за масово осведомяване , както вестници, така и списания, на друго място.

Рекламата като убедителен носител, така че да служи като напомняне, което може да накара хората да запомнят рекламираните стоки или услуги. Но не изключвайте, рекламата не предлага стоки или услуги. Рекламата може да предоставя убедителна информация, така че читателите или слушателите да следват желанията на автора на рекламите.

Междувременно значението на лозунгите често е известно като кратки, привлекателни думи. По дефиниция лозунгът е дума или кратко изречение, което е интересно и лесно за запомняне като основа или основен принцип на бизнес, организация и т.н.

Пример за лозунг, "данъчно мъдър човек". Това е лозунгът на държавните институции, които се занимават с данъчни въпроси. Надяваме се, че с този лозунг общността ще бъде поканена да плаща послушно данъци.

(Прочетете също: Събиране на критика и есета, ето стъпките!)

Самият лозунг има няколко функции, а именно да стимулира ентусиазма или мотивацията, да въздейства на други хора да правят или не правят нещо, да образова хората и да ги насърчава като идеали.

За последните плакатите са плакети, състоящи се от думи и изображения, които разказват идея и нещо важно за обществото. Плакатите са подобни на рекламите и обикновено плакатите ще бъдат кратки, кратки и ясни с възможно най-атрактивния модел.

Един добър и атрактивен плакат съчетава изображения и думи. Плакати могат да бъдат намерени на обществени места и често са разлепени по стените на залата, пазарните стени или други места.

Въз основа на тяхната функция, както рекламите, лозунгите, така и плакатите са предназначени да повлияят, поканят или убедят публиката или обществеността. При това има 3 основни функции, а именно информационна функция (обикновено се среща в рекламите на търговски стоки и услуги), трансформационна функция (намира се в рекламите на обществени услуги), функция за остатък или напомняне, така че потребителите винаги да използват тези рибни продукти или услуги .

Рекламни елементи, лозунги и плакати

От предишното обяснение вече знаем значението и функцията на рекламите, лозунгите и плакатите. Докато обяснението на елементите, които съществуват в тези три неща, а именно:

  • Рекламите са убедителни текстове, които представят комбинация от елементи на изображението с думи, движение и звук
  • Лозунгът е убедителен текст, който дава приоритет на елементите на думите
  • Плакатите са убедителни текстове, които дават приоритет на изображения и думи, показвани на обществени места.

скорошни публикации

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found