Националният доход и ползите от изчисляването му

Както е добре известно, националният доход е средният размер на дохода, получаван от всички семейни домакинства (RTK) в една държава. Този доход се изчислява за период, обикновено една година.

Концепцията за национален доход е измислена от британския икономист сър Уилям Пети. През 1665 г. той търси и намира лесен и ефективен начин за изчисляване на държавните приходи. След провеждане на поредица от изследвания и дебати с парламенти и други икономисти, концепцията за изчисляване на доходите е известна и до днес.

Познаването на средния размер на дохода, получаван от всички семейни домакинства (RTK) в една държава, със сигурност има цели и ползи. В тази статия ще обсъдим 10 от тях.

(Прочетете също: 3 подхода при изчисляване на националния доход)

Изчисляване на общия държавен доход

Както подсказва името, чрез изчисляване на националния доход можем да открием дохода на дадена държава в определен период. Този доход може да определи дали дадена държава се смята за просперираща или не.

Познаване на предимствата и загубите на държавата

Изчисляването на националния доход може да ни каже загубите и печалбите, които страната генерира. Чрез просто изчисление можем да видим дали дадена държава има големи печалби или е претърпяла загуби от фалит.

Познаване на държавните разходи

Това изчисление на дохода ни позволява да разберем размера на разходите, направени от дадена държава за един период. Познавайки държавните разходи, икономистите могат да определят дали страната харчи твърде много или не и могат да предложат по-добри политики.

Познаване на националния темп на икономически растеж

Темпът на икономически растеж може да бъде определен чрез изчисляване на средния размер на дохода, получаван от всички семейни домакинства (RTK) в една държава. Оттам нататък можем да преценим дали икономическият растеж на една страна е бавен или висок.

Справка за икономически анализ

Националният доход може да се използва като ориентир за анализ на икономическото състояние на дадена държава, както от икономисти, държавни служители, така и от широката общественост. Този доход може също така да отговори на различни въпроси относно състоянието на националната икономика изчерпателно и изчерпателно.

Сравняване на икономическия растеж на страните

Използвайки този доход, можем да сравним условията и икономическия растеж на дадена държава с други държави по отношение на общия доход, печалбите и т.н.

Знаейки приноса на бизнес сектора към националния доход

Чрез изчисляването на националния доход можем да разберем колко голяма е ролята на бизнеса или индустриалния сектор в националния икономически растеж. Оттам нататък можем да разберем кои сектори се считат за най-допринасящи и кои сектори липсват. След това правителството може да започне да развива по-добре сектора, така че икономическият растеж на страната да се увеличи.

Формулиране на изготвяне на политики

Не се заблуждавайте, националният доход също може да бъде определящ фактор при създаването на политики. От анализа, получен чрез тези приходи, правителството може да знае какво да подобри и какво да подобри, за да поддържа благосъстоянието на общността.

Класификация на държава

Често чуваме термините земеделски страни, индустриализирани страни, за петролни държави. Изглежда псевдонимът е даден въз основа на най-големия икономически принос в сектора в дадена държава и ние можем да разберем това, като изчислим националния доход.

Измерване на нивото на просперитет на държавата

Този доход често е свързан с нивото на просперитет на страната. След като анализираме резултатите от това изчисление на доходите, можем да открием темповете на икономически растеж, държавни доходи, печалби и загуби в дадена държава. Ако икономическият растеж е добър, може да се каже, че една държава е просперираща.

скорошни публикации

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found