Определяне на граничната стойност на триг функциите

Границата на триг функцията се определя като най-близката стойност до ъгъл в триг функцията. Това изчисление може да бъде заменено като границата на алгебрична функция, но с тригонометрична функция, която първо трябва да бъде променена.

Тригонометричната функция трябва да бъде преобразувана в тригонометрична идентичност за неопределен лимит, което е лимит, който при заместване ще бъде 0. Освен това има и начин за изчисляване на неопределен лимит, без да се използва тригонометрична идентичност, но като се използва тригонометричната граница теорема. Други използват едновременно идентичност и теорема.

За да се определи пределната стойност на тригонометричните функции, могат да се използват различни начини, а именно числени методи, заместване, факториране, времена на връзки и производни.

(Прочетете също: Измерване на видимостта с помощта на тригонометрични формули)

Но въз основа на стойността можем да разделим тази формула на две, тоест тези, които са близо до число и близо до нула.

X Наближаване на число

Ако имаме границата на тригонометричната функция, чийто x се доближава до числото c, можем да определим нейната стойност, като заместим c в триговата функция. Формулите са както следва.

тригонометрична гранична функция

X Приближаване към нулата

Ако x на границата на тригонометрична функция се доближи до нула, можем да използваме формулите по-долу.

граница на тригонометрична функция 2

Ако след заместване на стойността x в триг функцията неопределената форма е 0/0 ∞ / ∞, тогава, за да определите граничната стойност на тригонометричната функция, можете да използвате L's Hospital rule, а именно

стойността на тригонометричната функция

Интуитивно разбиране на границите на тригови функции

Интуитивното разбиране на границата на тригонометрична функция е същото като границата на алгебрична функция. Лимитът на триг функцията съществува тогава и само ако съществува лявата граница и дясната граница и стойността на лявата граница е същата като дясната граница.

функция за ограничаване на интуицията

скорошни публикации

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found