Определение на мутации и видове

Когато научим за наследствеността, научаваме, че характеристиките на живите същества се влияят от техните родители. Следователно може да се каже, че всеки организъм има различен външен вид от другите организми от същия вид. Съществуват обаче и физически различия, които ние категоризираме като аномалии или аномалии поради техния необичаен външен вид, например като двуглава змия или овца с пет крака. Това се причинява от мутации. И така, какво е определението за мутация?

Самата дефиниция на мутация е постоянна промяна в ДНК последователността на ген. Това обаче не означава, че мутациите винаги са отрицателни. В теорията на еволюцията мутациите имат важна роля като основна съставка на генетичните вариации. Мутациите могат да се предават от поколение на поколение.

Има няколко вида мутации въз основа на клетъчния тип, коефициента на честота и степента. В тази статия ще обсъдим видовете мутации.

Въз основа на типа клетка

Въз основа на вида на клетката, в която възниква мутацията, има зародишни мутации и соматични мутации. Зародишната мутация е вид мутация, която се среща в полови клетки или клетки на гамети. Този тип мутация може да се предаде на предишни поколения.

(Прочетете също: Фактори, влияещи върху еволюцията)

Междувременно соматичните или соматичните мутации са видове мутации, които се появяват в телесните клетки. Този тип мутация не се предава на следващото поколение.

Въз основа на инцидентния фактор

Въз основа на фактора на възникване мутациите се разделят на естествени и изкуствени мутации. Изкуствената мутация е вид мутация, която възниква внезапно и спонтанно. Поради това обикновено е трудно да се установи причината.

Следващият вид мутация е изкуствена мутация. Както подсказва името, изкуствените мутации са мутации, които са умишлено предизвикани и включват човешка намеса. Пример за изкуствена мутация е генното инженерство за придобиване на полезни черти и създаване на нови генотипове.

Въз основа на нивото

Междувременно въз основа на нивото можем да категоризираме мутациите в генни мутации и хромозомни мутации.

Генната мутация или точкова мутация е вид мутация, която се появява в генна или азотна алкална последователност в ДНК. Промените в състава на азотните основи в ДНК могат да доведат до промени в синтезирания протеин и дори до промени във фенотипа. Точковите мутации могат да бъдат причинени от грешки по време на репликация на ДНК от мутагени, разкъсване на кислород-фосфатни връзки, заместване на двойки основи и промени в броя на основите.

Междувременно възникват хромозомни мутации поради промени в подредбата и броя на хромозомите. Мутациите, причинени от промени в подреждането на хромозомите, могат да бъдат делеции, дублирания, транслокации и инверсии. Делецията се отнася до хромозомна мутация, която възниква поради загубата на част от рамото на хромозомата. Дублирането възниква поради добавянето на хомоложен рамо от хромозоми. Добавките могат да дойдат от другата ръка с изтриване.

Транслокацията е мутация, която възниква, тъй като прекъсването на хромозомата се свързва с нехомоложна хромозома. И накрая, се получава инверсия, тъй като хромозомата се счупва отново с оригиналната хромозома, но в обърната позиция.

Мутациите, които възникват поради промени в броя на хромозомите, могат да бъдат разделени на еуплоидия и анеуплоидия. Евплоидията е промяна в броя на хромозомите в цял набор от хромозомни двойки в организма. Евплоидията може да бъде триплоидна (3n), тетраполидна (4n) и т.н.

Междувременно анеуплоидията е промяна в броя на хромозомите, която се появява само при определени хромозомни двойки. Анеуплоидията може да бъде монозомия (2n-1), нулисомия (2n-2), тризомия (2n + 1) и тетразомия (2n-2).

скорошни публикации

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found