Музикални елементи в пеенето, какво има?

Музиката се превърна в неразделна част от човешкия живот. Самото му присъствие е не само средство за изразяване, където чрез музиката хората могат да изразяват всички форми на чувства, но също така има много други предимства в духовни, образователни или развлекателни въпроси. Разбира се, това не може да бъде отделено от елементите на самата музика.

Музикалните елементи могат да бъдат разделени на основни елементи и поддържащи елементи. Основните елементи на музиката включват звук, тон, ритъм, мелодия, време, хармония и текстура. Междувременно поддържащите елементи на музиката включват темпо, динамика и тембър. Сега, какво е значението на всеки един от тях.

Звук

Звукът може да се тълкува като елемент на звука, който може да бъде овластен в хармонично единство в музикална дейност.

Тон

Този единствен музикален елемент е свързан с високите и ниските звуци в музиката. Бележките са подредени в аранжимент, наречен кантар или цев. Яванците познават тоновете на шлендро пелог, сунданците знаят тоновете на дегунг, маденда слендро и пелог. Балийците познават тоновете на Слендро и Пелог. Междувременно хората от Минангкабау разпознават отличителния тон на музиката на Минанг, който е подобен на диатоничния тон.

Ритъм (ритъм)

Ритъмът е редуване на дълги, къси, високи, ниски и меки ноти в музикална композиция. Ритъмът може да се дефинира така, както се вижда в ритъма на музиката, ритъмът се определя от повторението на звука, дължината на песента и промяната в стреса на думите в песента.

Мелодия

Мелодия е поредица от ноти, които образуват единство на ритъма. Мелодията може да бъде изречение на песен, може да бъде и фрагмент от изречение на песен. Всяка регионална музика има различна мелодия според използваните герои и мелодии.

(Прочетете също: Разбиране на функцията на музиката в живота)

Една добра мелодия има интервали на височината, до които могат да достигнат регистрите на всеки музикален инструмент и човешки глас. Тоест в мелодията няма твърде ниска или твърде висока нота.

Бирама

Времето е редовен, повтарящ се ритъм със същото темпо. Записването на време обикновено се пише с дробни числа като 2/4, 3/4, 4/4, 2/2 и 6/8. Числото над „/“ (числител) показва броя на ударите, докато числото над „/“ (знаменателят) показва стойността на нотата в един ритъм.

Хармония

Harmony е поредица от мелодии с определена времева рамка, за да се образува композиция, която е красива и удобна за чуване. Хармонията се състои от редица акорди, които са подредени в хармония и се изпълняват като музикален съпровод.

Текстура

Текстурата е мелодия в музикално произведение, която е разделена на няколко звука. Примери за текстури има във вокални двойки (състоящи се от сопран, алт, тенор и бас) и оркестрова музика (състояща се от комбинация от различни музикални инструменти). Щамовете на всеки звук образуват компактна и сладка музикална композиция. И така, текстурата съдържа ритъм, мелодия, хармония и динамика.

Динамика

Динамиката е мекият звук на тона, когато се пее. Динамиката е най-мощният елемент на музиката за изразяване на чувствата, съдържащи се в музикалната композиция. Тъжни, весели, агресивни и плоски нюанси в песента ще се усетят в динамиката.

Тембър

Последният музикален елемент е тембър. Това е качеството или цветът на звука, който се влияе от източника на звука и начина, по който той вибрира. Оловото, което се произвежда от духов инструмент, определено ще се различава от това, произведено от струнен инструмент. Въпреки че и двете се играят на една и съща нота. В човешкия глас тембърът се влияе от дебелината на гласните струни.

скорошни публикации

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found