Какво е многомерна идентичност?

В човешкия живот различията се превръщат в характеристика, както и в маркер за удължаване на социалния живот в обществото. Тези черти се срещат както поотделно, така и в групи. Понякога в обществото тази разлика го прави спор, но може да бъде и обединител. В зависимост от гледната точка на всеки индивид или група. Това може да се нарече многоизмерна идентичност.

Многоизмерната идентичност се определя като перспектива, размер и гледна точка на идентичността на човек, който е в група или общество. Тази идентичност е състояние или специална характеристика на човек, която отличава индивидите и означава съществуване в обществото.

Многоизмерните идентичности в индивидите и обществата не просто се случват, но има 3 фактора, които карат тази перспектива да се появи, а именно:

  • Има различни гледни точки за статута и ролята на човек в група
  • Културно многообразие при гледане на идентичността на човека
  • Променящ се размер и не сравним с някой, който носи самоличност.

Многоизмерен тип идентичност

В социалния живот многоизмерните идентичности могат да бъдат разделени на две, а именно хетерогенност на професиите и хетерогенност на пола. Първо, разнородността на професиите, която показва многообразието на професията или професията, но това не винаги има положително въздействие върху обществото.

(Прочетено също: Обобщаване на съобщения и информация в реклами)

Социалният симптом, който е резултат от хетерогенността на професиите, е появата на професионално многообразие, на образователните институции се оказва натиск да подкрепят образователните и обучителните нужди, за да отговорят на професионалните изисквания.

Освен това ще има отрицателни въздействия, които ще възникнат поради хетерогенността на професиите в живота на хората, ако поддържащите съоръжения не отговарят на нуждите на нуждите. В резултат на това въздействието, което ще възникне с големия брой безработица, урбанизация, престъпност, корупция и социално неравенство.

Втората многоизмерна идентичност е хетерогенността между половете, която показва половите или половите различия. В съвременното общество тази разнородност между половете е белязана от по-широките функции и роли на жените и мъжете в социалния живот. Един пример е работата на мъжете, която вече може да се извършва от жени, и обратно, така че границите между мъжете и жените ще бъдат по-тънки.

скорошни публикации

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found