Какво включва животинската тъкан?

Всяко живо същество, като хора, животни или растения, е съставено от милиони клетки. Където тези клетки ще образуват мрежа, която изпълнява определени функции за оцеляването на организма. Понятието тъкан в самата биология е съвкупност от клетки, които имат еднаква форма и функция. По същество тъканната структура на животните и хората е една и съща, но има части, които ги разграничават.

Животинската тъкан е разделена на 4 основни категории за изпълнение на различни функции, а именно епителна тъкан, съединителна тъкан, мускулна тъкан и нервна тъкан. И така, за да научим повече за тези четири мрежи, нека разгледаме следното обяснение.

Епителна тъкан

Епителната тъкан е тъкан, която покрива и ограничава повърхността на торса под формата на органи, кухини и канали, които са разположени в тялото. Тази тъкан функционира като защита за абсорбция, секреция, а някои от нейните клетки също са специализирани като получатели на стимули.

(Прочетете също: Запознайте се с 5 вида тъкан в растенията и техните функции)

Пример за външната повърхност, която има епителна тъкан, е кожата, докато вътрешната повърхност на тялото, съдържаща епителна тъкан, е червата, белите дробове, кръвоносните съдове и кухините.

Съединителната тъкан

Съединителната тъкан е мрежа въз основа на нейната форма, местоположение и структура, която има функцията на свързване между телесните тъкани. Тези тъкани осигуряват структура, имунитет, помагат за свързване на органи и транспортни вещества. По същество съединителната тъкан се състои от три основни компонента, а именно клетки, влакна и основни вещества (матрикс).

Мускулна тъкан

Мускулната тъкан е мрежа, състояща се от мускулни влакна (миофибрили), които са съставени от мускулни клетки, покрити от сарколема мембрана. Мускулната тъкан функционира като активно средство за движение за придвижване на крайниците и органите в тялото.

Мускулните влакна съдържат фламени (нишки), актин и миозин. Тази тъкан също е разделена на 3 вида, а именно набразден мускул, гладък мускул и сърдечен мускул.

Невронна мрежа

Нервната мрежа е мрежа, която формира нервната система, която функционира за приемане и предаване на стимули и регулира различни функции на тялото. Животните също имат нерви за желанието си да се движат като хората. Нервната система е много чувствителна към околната среда, така че нервите ще контролират ежедневно мускулите на движението на животните.

скорошни публикации