Определение, причини и въздействие на замърсяването на почвата

Екологичните проблеми като глобалното затопляне, замърсяването на почвата и други напоследък несъмнено стават отделни въпроси. И това ще трябва да се преодолее рано или късно. Как да? Като се започне от грижата за околната среда.

Да, ние хората живеем на тази Земя не сами. Споделяме пространство с различни други живи същества, като растения и животни. Земята осигурява различни ресурси, които са жизненоважни за оцеляването на организмите, а именно земя (литосфера), въздух (атмосфера) и вода (литосфера). Тези три са важни не само за хората, но и за другите живи същества.

Но знаем ли, че след Индустриалната революция има много човешки дейности, които не са приятелски настроени към околната среда. Подобни дейности унищожават важни ресурси за растенията и животните. Изпаренията от фабрики и моторни превозни средства замърсиха въздуха. Водните обекти като реки и морета също са замърсени от отпадъци и човешки отпадъци.

(Прочетете също: Познавайте слоевете на Земята въз основа на техните слоеве и химичен състав)

Земята също не избягва негативното въздействие на човешките дейности. Почвата, която е растежна среда за растенията, е много важна за хранителната верига, защото осигурява храна за тревопасните животни. Следователно замърсената почва е не по-малко опасна за живите същества.

Замърсяване на почвата

Замърсяването на почвата е състояние, когато почвата губи полезни компоненти поради натрупването на вредни вещества, което води до намаляване на плодородието на почвата. Това означава, че замърсената почва вече не може да се използва като среда за засаждане, тъй като е загубила основните елементи за подхранването на растенията.

Това замърсяване обикновено се дължи на изтичане на течни отпадъци или химикали. Независимо дали идва от домакинствата, селското стопанство или индустриалния сектор. Въздействието засяга не само хората, но и животните, растенията и околната среда. Земята става безплодна, земеделската производителност намалява, растенията изсъхват и за хората това може да окаже влияние върху здравето.

Причини за замърсяване на почвата

Причините за замърсяването на почвата са няколко. Първият е проникването на опасни пестициди и инсектициди. Веществата, които често се използват в плантационни дейности, могат да убият микроорганизмите в почвата. Почвата също може да бъде замърсена поради течове от санитарни отпадъци.

Друга причина са киселинните дъждове. Киселинният дъжд възниква, когато киселината от фабричните изпарения се комбинира с дъжд и падне като киселинен дъжд. И накрая, управлението на отпадъците, което не е оптимално, също е фактор за появата на замърсяване на почвата.

Въздействие на замърсяването на почвата

Като важен ресурс за живите същества, замърсяването на почвата засяга не само растенията и животните, но и хората. Първо, замърсената земя не може да се използва за земеделие. В резултат на това е трудно за фермерите да произвеждат зеленчуци и различни храни, които се добиват от растения.

Замърсената почва също може да причини заболяване от вредните вещества, които съдържа. Не само растенията и животните, хората също могат да се разболеят. Почвата, която е част от екосистемата, може също да навреди на взаимодействието между биотичните и абиотичните компоненти, ако е замърсена.

скорошни публикации

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found