Характеристики на социалната промяна и примери около нас

С течение на времето ще настъпят промени. Всъщност промяната може да се случи по различни начини, един от които е в социалния ред или структура. Структурата е модел на взаимоотношения, които съществуват между елементи в обществото, които ще окажат влияние върху променящите се нагласи, които стават по-иновативни, развиват нагласи и променят социалния живот, така че да стане по-добър от преди. Това е, което се нарича социална промяна. В социологията ще изучавате разбирането за характеристиките на социалната промяна.

Промените, които съществуват в обществото, могат да бъдат разпознати чрез сравняване и оценка на състоянието на общността едновременно спрямо друго. Има промени, които се извършват бързо, а някои са бавни.

По този повод ще обсъдим характеристиките на социалната промяна, както и различни видове примери в обществото.

Определение и характеристики на социалната промяна

Докато има взаимодействие между общностите, промяната ще продължи да се случва, има много елементи, които ще бъдат повлияни, започвайки от икономически, културни, географски и биологични елементи. Необходими са промени, за да се адаптират към все по-динамичните времена.

Има няколко определения за социална промяна, някои от които са:

1. Макс Вебер

В книгата Социологически писания Според Макс Вебер социокултурната промяна е промяна в ситуацията в обществото в резултат на несъвместимостта на елементите в него.

2. Selo Soemardjan

Според Selo Soemardjan социалната промяна е промяна в социалните институции в едно общество, която засяга социалната система, като ценности, нагласи и модели на поведение сред групите в обществото.

3. Уилям Корнблум

Социокултурната промяна е промяна в културата постепенно в продължение на дълъг период от време.

Това са някои от определенията на социалната промяна според експерти. Сега ни кажете някои от характеристиките на социалната промяна.

Характеристики на социалната промяна:

1. Случва се навсякъде

Мястото, където се случва социална промяна, може да бъде навсякъде - от селски до градски общности, въпреки че скоростта на промяна може да се различава от едно място до друго. Традиционните общества обикновено изпитват бавен модел на промяна. Междувременно модерното общество е по-бързо и по-кратко.

2. Направено умишлено

Социалната промяна ще бъде извършена умишлено, въпреки че има някои ситуации, когато промените се извършват без елемент на намерение. Например производителите на моторни превозни средства разработват иновации на превозни средства, за да могат да се използват за по-добър и по-бърз транспорт. Хората обаче не могат да си представят дали резултатите от тези промени оказват влияние върху различни други елементи, като безопасността, както и разходите за тяхното използване, като бензин или месечно обслужване.

3. Непрекъснато

Социалната промяна се осъществява по устойчив начин. Това означава, че обществото винаги ще се промени, рано или късно. Където промяната настъпва като основна последица от човешката природа като социално същество.

4. Подражателна

Подражателни или имитиращи / следващи са следващите характеристики. В хода на живота обществото ще прави промени, като следва други общества. Това се случва, защото всяка група в обществото има взаимно влияние. Нито общностните групи не могат да се отделят, нито да се изолират. Например промени в стилове на облекло, прически, дизайн на дома и други.

5. Причинно-следствена връзка

Социалната промяна може да настъпи поради материални или нематериални аспекти с реципрочни отношения, които могат да бъдат от полза на едната или на двете страни.

Примери за социална промяна

Една от най-очевидните социални промени, които са около нас, е появата на интернет, който промени начина ни на комуникация. Всъщност това прави хората много зависими от използването на интернет. Както при комуникация чрез приложения чат , да поръчате обществен транспорт като мотоциклетни таксита на линия . Трябва обаче да признаем, че тези технологични промени осигуряват удобство, когато комуникацията е по-лесна, практична, по-бърза и по-икономична.

Някои други примери са акултурацията, времето, индустриалната революция и много други.

Имате ли въпроси относно това? Моля, напишете въпроса си в колоната за коментари и не забравяйте да го направите дял това знание.

скорошни публикации

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found