Структура на нервната система при хората

Човешкото тяло има регулаторна система за телесни дейности, известна като регулаторна система. Регулаторната система при хората включва нервната, хормоналната и сензорната системи. Нервната система работи бързо в отговор на промените. Тук има две функции, а именно като приемник и проводник на стимулация към всички части на тялото.

Нервната система също играе роля в отговор на тези стимули. Нервните клетки, които получават стимулация, се наричат ​​рецептори, докато други клетки, които реагират на стимули, са известни като ефектори.

Съзнателна и несъзнавана нервна система

Нервната система на човека е разделена на две, а именно съзнателната нервна система и несъзнателната (вегетативна) нервна система.

Съзнателна нервна система

Тази система се състои от две части, а именно централната нервна система и периферната или периферната нервна система.

Централната нервна система има функция да регулира и контролира координационната система. Състои се от мозъка и гръбначния мозък. Самият мозък е допълнително разделен на няколко части, а именно предния мозък (prosensefalon), средния мозък (mesensefalon) и задния мозък (rombensefalon).

нерв

Предният мозък или просенсефалонът се състои от 2 части, а именно главния мозък (cerebrum) и diensefalon. В диенцефалона има части от таламуса и хипоталамуса. Мозъкът е най-голямата част от мозъка, разположена в самия преден край на мозъка. Мозъкът се състои от лявото и дясното полукълбо. Всяко полукълбо е разделено на няколко лоба, а именно челен лоб, темен лоб, тилен лоб и темпорален лоб.

Таламусът е частта, която функционира, за да получава цялата сензорна информация с изключение на миризмата. Таламусът служи и като място за възприемане на емоциите.

(Прочетете също: Защо размахваме ръце, когато ходим?)

Хипоталамусът функционира като координационен център за вегетативната нервна система и регулира емоциите, нивата на водата в тялото, кръвното налягане, нивата на кръвната захар и т.н.

Средният мозък или мезенцефалонът е пред малкия мозък (малкия мозък) и играе роля в очните рефлекси и мускулната контракция.

Задният мозък или rombensefalon се състои от части от малкия мозък (малкия мозък), pons varolli и продълговатия мозък или напреднал мозък. Малкият мозък е центърът на двигателната регулация чрез контролиране на мускулната активност и регулиране на телесния баланс.

Вароли мост или варол мост са нервни влакна, които свързват лявата и дясната малка мозъка. Продълговатият мозък е част, намираща се в основата на мозъчния ствол, която функционира като център за контрол на дишането и сърдечната честота.

Гръбначният или гръбначният мозък също играе роля в централната нервна система. Гръбначният мозък функционира, за да носи импулси към и от мозъка и играе роля в рефлексите.

Външната част (кората) на гръбначния мозък е бяла и се нарича вещество алба, докато вътрешността (мозък) на гръбначния мозък е сива и се нарича грисе вещество.

Освен централната нервна система, съзнателната нервна система се състои и от периферната или периферната нервна система. Състои се от нервни клетки, които функционират за пренасяне на импулси към и от централния нерв. Периферията се състои от 31 двойки нерви на гръбначния мозък (гръбначен) и 12 двойки мозъчни нерви (черепни).

Нервна система в безсъзнание

Несъзнателната или вегетативната нервна система функционира, за да контролира движението на висцералните органи, които работят несъзнателно. Автономната система се състои от 2 вида нерви, а именно симпатиковия нерв и парасимпатиковия нерв.

Симпатикови нерви разположен в основата на гръбначния мозък в областта на гърдите и кръста. Симпатиковите нерви обикновено функционират, за да ускорят работата на телесните органи.

Парасимпатиков нерв е нерв, който се простира от напредналия мозък. Като цяло парасимпатиковият нерв функционира, за да забави работата на органите на тялото.

скорошни публикации

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found