Какво е социална структура?

Обществото се състои от различни елементи, като различни слоеве, групи, правила и институции. Тези вплетени социални елементи са известни като социални структури. В тази структура поведението, което се случва, има тенденция да бъде фиксирано и подредено.

Според Джордж С. Хоман социалната структура е свързана с елементарно социално поведение в ежедневието. Междувременно Selo Soemardjan и Soelaiman Soemardi твърдяха, че социалната структура е цялата структура на основните социални елементи. Насикун има и собствена дефиниция, където се казва, че социалната структура е видима хоризонтално или вертикално.

Чарлз П. Лумис заяви, че социалната структура се формира от 10 важни елемента. Първото е чувството за солидарност на членовете на общността. Второ, същите идеали и цели на обществото. Трето, средствата или инструментите за социалната система, като социални институции и институции.

Четвърто, социална позиция и роля, която ръководи моделите на поведение на обществото. Пето, нивото в социалната система се определя от статута и ролята на членовете на общността. Шесто, социалните ценности и норми, които служат като насоки за членовете на общността в тяхното поведение.

(Прочетете също: Различни теории и форми на социална промяна)

Седмо е знанието и вярванията, притежавани от членовете на общността, което служи като аналитичен инструмент за членовете на общността. Осмо е властта под формата на способност за управление от членове на обществото, които държат властта, така че социалната система да може да продължи.

Деветият елемент е система от санкции, която съдържа награди и наказания в социалната система, така че нормите да се поддържат. И накрая, съществува система от напрежение, конфликти и нередности, които съпътстват различията в способностите и възприятията на хората.

Обща характеристика на социалните структури е тяхната абстрактна същност. Освен това има вертикални и хоризонтални размери. Тази структура включва също всички култури в обществото и винаги се развива и променя с течение на времето, въпреки че остава основата на социалните процеси в едно общество.

Освен това социалната структура включва всички социални взаимоотношения между индивидите във всеки един момент. Където се отнася до основните социални взаимодействия, а именно тези, които могат да дадат форма на обществото. Последната характеристика е, че това е социална реалност, която е статична и има рамка, която създава ред.

Социалните структури могат да бъдат класифицирани в два типа, а именно социална диференциация и социална стратификация.

Социалната диференциация се отнася до равенство в социалните слоеве или степени. Социалната диференциация е хоризонтално групиране, което означава, че всяка група има еднаква позиция, без да е по-висока или по-ниска. Социалната диференциация може да бъде под формата на групи от етническа принадлежност, раса, религия или клан.

Междувременно социалната стратификация е групирането на населението в стратифицирани или вертикални слоеве. Soerjono Soekanto твърди, че социалната стратификация е диференциация на населението или обществото в стратифицирани класи. Определението за социална стратификация според самия Брус Дж. Коен е система, която поставя човека според качествата му и го поставя в съответната социална класа.

Основата на групирането може да бъде под формата на богатство, знания и власт. Самата форма на стратификация е под формата на класово разделение по отношение на икономически, политически и социални аспекти.

скорошни публикации

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found