Определение на социалните институции и техните типове

Хората като социални същества не могат да живеят сами. Определено взаимодействаме с други хора, както индивидуално, така и в групи. В обществото има социални институции. Социалните институции са набор от норми, които се прилагат в обществото за регулиране на социалните взаимодействия с цел предотвратяване на социални отклонения. Социалните отклонения в обществото могат да бъдат под формата на конфликти, нелоялна конкуренция, първични отклонения, до вторични отклонения.

Не можем просто да създадем социални институции. Има поне три основни условия, на които трябва да отговарят социалните институции, а именно да бъдат приети от общността, да отговарят на благородните ценности на общността и да имат силни и обвързващи санкции.

В социалните институции има четири етапа на норми, а именно методът (използване), навик (народни пътища), кодекс на поведение (нрави) и митници (митници).

Начин или използване е нормата, която регулира начина на живот на човека. Санкциите за тези, които нарушават, все още са относително леки, а именно просто предупреждение. На етапа на навика или народни пътища, нормите, които се прилагат в обществото, са резултат от поведение, което се е превърнало в навик. Нарушителите могат да получат санкции под формата на клюки.

Следващият етап е поведението или нрави. Тази норма регулира правилното или грешното поведение в обществото. Санкциите за нарушителите са доста тежки, а именно затвор. Последно е митническо или митници. Тези норми управляват поведението, което е вечно в обществото. Санкциите, получени от нарушителите, са под формата на изключване.

(Прочетете също: Познаване на формите на социално взаимодействие)

Има няколко типа социални институции, вариращи от семейни, образователни, икономически, религиозни, до политически институции.

Семейната институция е най-малката социална единица, състояща се от баща, майка и дете. В семейството отношенията между членовете са подредени така, че всеки член на семейството да има ясна роля и функция.

Образователните институции са социални институции, които са средство за обучение, обучение и общуване със скрити и явни функции. Образователните институции се разделят на категории за формално и неформално образование. Официалното образование като училище предлага образование, което е многостепенно, от начално до високо ниво. Междувременно неформалното образование може да бъде под формата на курсове за умения.

Икономическите институции са места, където хората извършват дейности, за да отговорят на своите нужди и да постигнат просперитет. Някои от функциите на икономическите институции са насоки за покупко-продажба, форум за получаване на потребности и придаване на идентичност на общността.

Междувременно религиозните институции са системи от вярвания и важни религиозни практики на обществото, които са стандартизирани и формулирани и които са широко възприети и считани за необходими и правилни.

Последният тип е политическа институция. Тази институция има дейности в държавна система, която включва процеса на определяне и изпълнение на държавните цели. Политическите институции са свързани с формата на държавата, формата на управление и формата на властта.

скорошни публикации

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found