Различни видове ценности и норми в обществото

В ежедневието ще срещнете различни видове хора. Има хора, които са приятелски настроени и учтиви, но има и хора, които са малко груби и безразлични. Например, когато виждаме хора, които ядат сладолед, но когато приключи, те просто изхвърлят боклука и той не е на мястото си. Виждайки това, ни кара да искаме да го порицаем, учтиво, разбира се. Защото в този живот трябва да поддържаме ценностите и нормите, които се прилагат в обществото. Разбира се, ако дадем приоритет на ценностите и нормите, тогава можем да живеем в общество в хармония и хармония.

Но знаете ли различните ценности и норми, които се прилагат в световната общност? Ако не, можете да прочетете тази статия до края!

Ценности и норми в обществото

С присъствието на индиго и норми, обществото изглежда има цели и насоки, за да може да живее в хармония в обществото. Има много ценности и норми, които се прилагат в обществото, някои от които са като следните.

Резултат

Ценността означава всичко, което се счита за добро и лошо в обществото. Нашите ценности могат да се използват като основа за разглеждане при определяне на нагласи, а също и при вземане на решения. Социалните ценности ще се определят от културата на хората. Така че това е, което може да доведе до разлики в ценностите между групите хора. Характеристиките на стойността са:

Ще се формира от процеса на социално взаимодействие в обществото

Като например стойността на уважението към възрастните хора, която сме научили от детството чрез взаимодействие с родители

Може да повлияе на личността на човек като член на обществото

Примери са ценности, които дават приоритет на общите интереси, като например отношението към помощ.

Има различни въздействия или ефекти върху действието

Може да е толкова честен човек, който не би лъгал

Тя варира във всяка общностна група

Всяка група от общността може да има различни ценности въз основа на взаимодействията или ученията, които получава.

Има няколко типа ценности, които се прилагат в социалния живот, а именно:

  1. Материална стойност, а именно всичко, което е полезно за човешкото тяло. Независимо дали става въпрос за храна или лекарства.
  2. Жизненоважна стойност е всичко, което е полезно за хората да извършват своите дейности. Например книги за учене, мотоциклети за мотоциклетни таксита и други
  3. Духовна стойност е всичко, което е полезно за човешкия ум (духовно). Тази стойност е разделена на няколко вида, а именно:
  • Стойността на истината
  • Стойност на красотата
  • Морални ценности
  • Религиозна стойност

Сега да научим за нормите, които се прилагат в обществото.

Норма

Нормите са набор от правила под формата на заповеди или забрани, установени по взаимно съгласие. Истински, твърди и ясни, което е различно от ценностите.

Характеристиките на социалните норми са:

Неписано

Нормите ще се запомнят и прилагат само в ежедневието

Е резултат от взаимно съгласие

Нормите ще се превърнат в правила, които да регулират поведението на всички членове на обществото. Ето защо социалните норми трябва да се основават на взаимно съгласие.

Може да се промени  

Нормите се формират от процеса на взаимодействие, който се случва в обществото, така че те да могат да изпитат промени въз основа на нуждите на общността.

Подчинени заедно  

Като правило, което се прилага в обществото, социалните норми трябва да бъдат подкрепяни и спазвани от членовете на общността.

Има наказания / санкции  

Тези наказания / санкции могат да бъдат леки, умерени и тежки. Наказание / санкция ще бъде дадено на всеки човек, който наруши преобладаващите норми.

След като познаваме характеристиките на нормите, сега е моментът да познаем различните видове норми.

Въз основа на нивото на санкциите:

1. Начин (използване)

Действия или поведения, които се извършват от човек в група от общността, но не се случват непрекъснато. Например как да се облечете правилно и учтиво. Ако бъдат нарушени, ще получат порицание.

2. Навици (народни пътища)

Действия, извършвани многократно с ясна цел, които се считат за добри. Ако това се прави от група хора, това може да се нарече традиция. Например навикът да се спазват и спазват родителските заповеди. И ако бъдат нарушени, те също ще получат порицание.

3. Кодекс за поведение (нрави)

Различни правила, които са приети от общността. И обикновено се свързва с религиозни вярвания или вярвания. Санкциите могат да бъдат по-тежки. Например забрана за кражба, забрана за убийство и т.н.

4. Митници (персонализиран)

Колекция от поведения, които са вечни по своята същност и много силно привързани към обществото, което ги прегръща. Санкциите са доста тежки за тези, които нарушават. Например, някой, който наруши изпълнението на традиционна церемония, ще бъде наказан под формата на изключване от групата.

Въз основа на източници

1. Религиозни норми

Ще бъде получено от Всемогъщия Бог, има абсолютна природа и трябва да се подчинява на всеки религиозен привърженик. Като религиозни учения за благотворителност.

2. Нормите на благоприличието

Има източник на човешката съвест, за да определи кое е добро и кое лошо. Може да формира характера или характера на човек, като например честно отношение.

3. Норми на учтивост

Тези норми се основават на навиците, целесъобразността и целесъобразността, преобладаващи в обществото. Например да бъдете уважителни към родителите си, вежливи и учтиви към всички и т.н.

4. Правни норми

Ще дойде от някой, който има позиция или власт. Има убедителен характер и има за цел да защитава и поддържа реда в общността. Например не извършване на престъпно деяние и други.

Това са няколко вида ценности и норми, които се прилагат в нашето общество. Би било чудесно, ако можем да се придържаме към тези две неща в нашето ежедневие. Така че, ако имате въпроси относно това, моля, напишете в колоната за коментари, добре!

скорошни публикации

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found