Влиянието на напредъка на науката и технологиите върху света

Понастоящем технологичният напредък нараства много бързо, това е неизбежно, защото много иновации са резултат от развитието на науката и технологиите (Наука и технологии). Това, разбира се, има положително въздействие върху дадена държава, така че да може да доведе до по-бързо развитие и да разшири кръгозора и да образова хората.

Самата дефиниция на науката и технологията е източник на информация, която може да добави прозрение и възможности в областта на технологиите. Където постигнатият напредък в науката и технологиите сега осигурява удобство и комфорт за човешкия живот.

Въпреки това, в съответствие с естествения закон на всичко, промяната неизбежно ще доведе до определени странични ефекти за всяка страна, участваща в цикъла. И така, какви са положителните и отрицателните въздействия на бързото развитие на науката и технологиите за света по отношение на политиката, икономиката, социалната култура и правото?

Положителното влияние на научно-техническия прогрес

Политически аспекти

Напредъкът в науката и технологиите направи ценности като демократичната свобода и откритост да повлияят на напредъка на ума и участието на световната нация. Тези ценности ще бъдат добро средство за контрол за приемствеността на правителството, което е чисто, честно, честно и може да приеме добре стремежите на общността.

Икономически аспекти

По отношение на икономиката напредъкът в науката и технологиите има потенциала да насърчи чуждестранните инвестиции, да увеличи просперитета на хората, да увеличи възможностите за заетост и валута и да отвори международни пазари за вътрешно производство.

Социокултурни аспекти

Появата на интернет и джаджа усъвършенствано улесни някой да получава информация от всяко място и по всяко време. Той също така играе роля за повишаване на ефективността в ежедневните дейности.

Правни аспекти

Напредъкът в науката и технологиите ще окаже влияние върху отбраната и сигурността, върховенството на закона, демокрацията и изискванията на правата на човека стават все по-силни. Освен това търсенето на задължения за прилагане на закона, които са по-прозрачни, професионални и по-отговорни, също се засилва.

(Прочетете също: Тенденции в технологиите за 2020 г., Какво има в Edutech?)

Освен това ще бъдат засилени правни разпоредби и приемането на законови разпоредби, които са от полза и за про-хората като цяло.

Отрицателното влияние на развитието на науката и технологиите

Политически аспекти

С развитието на науката и технологиите е възможно ценности като демократичната свобода и откритост да бъдат погрешно тълкувани от обществото. Това може да наруши политическата стабилност в страната.

Икономически аспекти

В икономическата област развитието на науката и технологиите може да бъде вредно, тъй като може да увеличи свободната търговия, което прави местните продукти под налягане, възниква социално неравенство поради свободната конкуренция, възможността икономиката на страната да бъде контролирана от чужденци и по-лошо икономическата регулаторният механизъм се регулира изцяло от пазара, така че правителството е само действащ регулатор.

Социокултурни аспекти

Този напредък в науката и технологиите може да доведе до хедонизъм, както и до потребителски начин на живот и индивидуализъм. Това, разбира се, предизвиква социално неравенство, ако човек не е в състояние да приеме правилно влиянието на науката и технологиите. Освен това има опасения, че социалните и религиозните ценности ще изчезнат. Когато технологичният напредък понякога може да накара някой да забрави отношенията си с други хора и да наруши религиозните норми, например да краде между другото хакване до финансова институция и така нататък.

Правни аспекти

Опасява се, че напредъкът в науката и технологиите в областта на правото ще доведе до анархистки действия на обществото, които нарушават националното единство и цялост, националната сигурност и стабилност. Следователно е необходимо да има решение за справяне с влиянието на науката и технологиите върху дадена държава, за да може този технологичен напредък да бъде използван в полза на много хора. Едно от тях е развитието на науката и технологиите, които трябва да бъдат в съответствие с принципите на Панкасила, а именно Едното Божество и подкрепено от Конституцията от 1945 г. за подобряване на общественото благосъстояние и образование на живота на нацията.

Освен това се надяваме, че една държава в своята икономическа устойчивост няма да бъде твърде зависима от многостранните агенции, а по-скоро ще укрепи вътрешното производство чрез използване на местни суровини и ще бъде ориентирана към хората.

скорошни публикации

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found