Шест начина за написване на добро и правилно академично есе

Есето е вид текст, който е известен от 1500-те години и е представен от френски философ на име Монтен. Той написа книга, която включва няколко анекдота, както и наблюденията си за есета. Начинът на писане на есета днес със сигурност е много различен от преди стотици или дори десетилетия, особено академични есета.

В тази статия ще обсъдим как да напишем добро и правилно академично есе.

Разбиране и как да напиша есе

Есето е поредица от писания, които съдържат мнения и имат субективен или аргументиращ характер. Представените лични възгледи или мнения трябва да бъдат логични и добре разбрани. Аргументите, представени в есето, също трябва да бъдат подкрепени с факти, така че есето да не се превърне в измислено или въображаемо писане от автора.

Междувременно академичното есе е есе, което е аргументирано, което е есе, което предоставя перспектива за проблем, основан на преглед на литература или изследване.

Цел на написването на есе

Целта на написването на есе е убедете читателите и накарайте обществеността да приеме мнението на автора . Мнението, което писателят се опитва да изрази по отношение на инцидент, трябва да може да убеди читателя. Следователно есето трябва да бъде придружено от данни.

Структура на есето

Есетата обикновено имат проста структура. Структурата на написването на добро есе на световния език се състои от три структури, а именно предварителен , съдържание или дискусия , както добре заключение или приключване .

Как да напиша есе

При писането на академични есета има няколко начина, по които можете да следвате, за да създадете добро есе. Ето начините:

1. Определете целта на писането

Определянето на целта на писането може да ни улесни при определянето на идеи и избора на правилния формат на есето. Един вид академично есе, което много често се използва като училище или като лекция, е аргументирано есе. Аргументираните есета имат за цел да предоставят гледна точка по даден проблем въз основа на преглед на литература или изследване.

2. Създайте контур за писане

Контури за писане се използват за картографиране на идеи. Идеите могат да бъдат написани под формата на кратък списък с изречения или картографиране на ума.

3. Разработете есе според структурата

Ясната структура може да помогне за предаването на идеи, които читателите лесно разбират. Като цяло структурата в едно академично есе се състои от поне две основни части, а именно тезата и аргументацията.

Тезата е организирана в уводен параграф или първи абзац, съдържащ основните идеи, които трябва да бъдат предложени.

Аргументите включват причини, както и доказателства, които ще подкрепят основната идея.

Можем също да добавим заключение в края на есето, за да обобщим идеите, които сме се опитали да предадем.

1. Всеки параграф има основно изречение

Започването на абзац с основно изречение ще представлява фокусът на аргумента, който искате да предадете, и ще съдържа важна информация. Следвайте основното изречение с различни специфични изречения, които могат да подкрепят идеята, която искате да предадете.

2. Използвайте формален и обективен речник

Академичното есе трябва да използва формален и обективен стил на езика. Избягвайте неформални и емоционални думи. Това ще намали качеството на вашето академично есе.

3. Използвайте доказателства и примери ефективно

Използвайте доказателства, за да подкрепите аргументите и да убедите читателите. Тези доказателства могат да бъдат под формата на изявления от експерти или други академични писатели, които могат да бъдат цитирани от научни книги или списания. Обърнете внимание на правилните и последователни референтни стилове.

Е, това е начинът да напишете академично есе, което можете да използвате, да направите есето си възможно най-добро, за да можете да убедите читателите си и да получите добри оценки. Имате ли въпроси относно това? Моля, напишете въпроса си в колоната за коментари и не забравяйте да го направите дял това знание а!

скорошни публикации

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found