Определение и видове сравнение

Изучаването на сравнения или съотношения или други видове сравнения е много важно в математиката. По същия начин в ежедневието не може да се отдели от съотношението (съотношението). Казва се, че има сравнение или съотношение, когато има два или повече еднакви елемента с различни количества, така че да може да се използва като еталон в сравнение.

Сравнението е най-простата форма на дроб. Сравнението може да бъде записано като "a: b" или "a / b". Следователно свойствата на фракциите се отнасят и за сравнения. По този начин може да се заключи, че при определяне на сравнението има няколко условия, които трябва да бъдат взети под внимание, а именно:

  • Трябва да има същия размер
  • При изразяване на сравнения не е необходимо да се споменава едно
  • Съотношението няма да се промени по стойност, ако е разделено или умножено по един и същ номер
  • Сравнението може да бъде опростено по същия начин като дроб

За да можете да разберете по-добре, ще използваме пример за случай, за да го обясним. Например библиотеката разполага с 30 маси и 60 стола. Кажете ми съотношението?

Решението:

Брой маси = 30 броя

Брой столове = 60 броя

Възможните сравнения са както следва:

  1. Съотношението между броя на масите и броя на столовете: 30:60 се опростява до 1: 2 (и двете числа са разделени на 30)
  2. Съотношението между броя на столовете и броя на масите: 60:30 се опростява до 2: 1 (и двете числа са разделени на 30).

(Прочетете също: Какво е математическа индукция?)

Освен условията, които трябва да бъдат взети предвид, сравненията също са разделени на няколко типа. Като цяло има два вида сравнения, а именно сравняване на стойност и сравнение на стойности на завъртане.

Сравнение на стойност

Сравнението на стойност е сравнение между две или повече величини, при които променливата се увеличава, а след това се променят и други променливи или обратно. За да се изчисли съотношението на стойността, това може да се направи по следния начин:

  • Единичната стойност може да бъде изразена във формата a / b x p, ако например a е цената на стоките, b е броят на поисканите артикули и p е броят на стоките, които са известни.
  • Еквивалентните сравнения могат да бъдат изразени и под формата a: b = c: d или a / b = c / d

От тази форма на сравнение тя може да се комбинира в следното

a: b = c: d или a / b = c / d, след това a x d = b x c

Това сравнение на стойността може да се приложи в няколко случая, като например, Сравнение на изминатото разстояние от превозното средство с количеството консумирано гориво, Сравнение на цената на стоките с броя на закупените артикули, Сравнение на броя на суровините, за да се направи торта с броя на тортите, които искате да направите.

Стойност Обратно сравнение

Сравнението на обратната стойност е съотношението между две величини, когато дадена променлива се увеличава, след това другите променливи намаляват или обратно. Примери за сравнение с обратна стойност са съотношението между скоростта на превозното средство и времето за пътуване, съотношението на доставките на храна към броя на добитъка, съотношението между продължителността на работата и броя на работниците.

Съотношението на обърнатата стойност може да бъде изразено чрез a: b е обратно пропорционално на цената p: q или може да бъде записано по следния начин: a: b = (1 / p): (1 / q)) = q: p тогава axp = bxq

скорошни публикации

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found