Опознайте концепцията за социално равенство

В социалния живот ние не се ограничаваме само до познаване на многообразието, но има и нещо като социално равенство. Където това равенство е свързано със съществуващото положение в обществото.

Самото равенство идва от думата равен или еквивалент. Според Големия речник на световния език (KBBI) еквивалентът означава равни, равни нива са равни. Следователно социалното равенство означава, че всички хора като Божии създания имат еднакъв ранг и трябва да бъдат третирани еднакво, така че всеки да има право на достойно образование, работа и потребление.

Социалното равенство може да се определи и като социален политически ред, при който всички хора, които са в определено общество или група, имат еднакъв статус. Най-малкото това включва същите права съгласно закона, изпитване на сигурност, получаване на право на глас, свобода на словото и събранията и степента, до която тези права не представляват права, които са от личен характер или загриженост.

(Прочетете също: Разбиране на концепцията за социална стратификация)

Категориите на социалното равенство са разделени на 5, а именно:

  • Политически характер; равенство в областта на развитието
  • Същността на икономиката; равенство в разпределението на ресурсите, което се извършва справедливо
  • Социален характер; равенство при липса на доминация от определени партии
  • Морална същност; равенство, като има една и съща стойност
  • Естеството на закона; равенство пред закона

Освен това, ако погледнете цялата концепция, тя е разделена на 3, а именно равенство от самото начало, равенство на възможностите и равенство на резултатите.

  • Равенството от самото начало, което означава честна и еднаква конкуренция изисква всички състезатели да започват от една и съща стартова линия
  • Равенството на възможностите показва, че достъпът до всички социални позиции трябва да се ръководи от универсални критерии
  • Равенство на резултатите, тоест всички хора трябва да се радват на еднакъв жизнен стандарт и възможности за живот

скорошни публикации

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found