Видове институции за международно икономическо сътрудничество

Страната ще бъде трудно да задоволи нуждите на своята страна независимо поради географските условия и ограничените ресурси. Често пъти дадена държава разполага с природни ресурси, но не е в състояние да ги управлява. Или обратното, една държава има способни човешки ресурси, но липса на наличност на работа. Ето защо те осъществяват международно икономическо сътрудничество.

Международното сътрудничество е форма на взаимоотношения между дадена държава и друга, за да се изпълнят нуждите на хората и интересите на държавата. Съществуват различни форми на международно сътрудничество, включително сътрудничество в политическата, социалната, отбраната и сигурността, културната и икономическата сфера. В тази статия ще обсъдим институциите за международно икономическо сътрудничество.

Международното икономическо сътрудничество може да бъде разделено на четири категории, а именно двустранно, регионално, многостранно и междурегионално сътрудничество. Ако двустранното сътрудничество включва само две държави, другите форми на икономическо сътрудничество се състоят от няколко държави. Следователно, за да се осигури благосъстоянието на всяка държава членка на кооперацията, е създадена организация или институция за международно икономическо сътрудничество.

Регионално икономическо сътрудничество

Регионалното икономическо сътрудничество е икономическо сътрудничество, което се следва от няколко държави в определен регион. Пример за това е икономическото сътрудничество в страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) или страните от Източна Карибите (OECS).

(Прочетено също: Международно икономическо сътрудничество, от определение до форма)

Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (ASEAN) е международна организация за сътрудничество, в която участват десет държави в Югоизточна Азия, включително и в света. Целта на АСЕАН е да подобри правителственото сътрудничество и да улесни икономическите, политическите, сигурността, военните, образователните и социално-културните нужди на страните-членки.

Междувременно Организацията на източните карибски държави (OECS) е междуправителствена организация, която има за цел да подобри сътрудничеството и икономическата интеграция, да защити правата на човека и да насърчи доброто управление (добро управление) между страните от Източнокарибския регион. В момента членуват единадесет държави, включително Доминика, Гренада, Монсерат и Сейнт Лусия. Шест от страните членки са бивши британски колонии, докато останалите все още са под британско и френско управление.

Многостранно икономическо сътрудничество

Многостранното или международното икономическо сътрудничество е форма на икономическо сътрудничество, което включва много страни и не е обвързано с определени региони или области. Примери за многостранно икономическо сътрудничество са ОПЕК и МВФ.

Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) е международна организация, състояща се от страни износителки на петрол. Целта на този институт е да решава проблеми, свързани с производството, цената и съответните права на петрола с други петролни компании. Позицията на ОПЕК се основава, така че всяка страна производител на петрол да може да участва в създаването на политики, свързани с петрола, и определяне на цени, които са в полза на страните членки. В момента има 14 страни членки на ОПЕК, включително Иран, Ирак, Кувейт, Нигерия, Обединени арабски емирства и Саудитска Арабия.

Международният валутен фонд (МВФ) е международна организация, чиито членове се състоят от 189 държави. Целите на МВФ са да засили глобалното финансово сътрудничество, да осигури финансова стабилност, да улесни международната търговия, да повиши икономическите нива и заетостта и да намали нивата на бедност в света. МВФ е основан през 1944 г. и в момента има седалище във Вашингтон, окръг Колумбия, САЩ.

Междурегионално икономическо сътрудничество

И накрая, междурегионалното икономическо сътрудничество е икономическо сътрудничество между две регионални групи за икономическо сътрудничество. Пример за институция, която улеснява междурегионалното икономическо сътрудничество, е APEC.

Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТЕК) е форум за 21 държави в Тихоокеанския регион, който има за цел да увеличи свободната търговия в Азиатско-Тихоокеанския регион. APEC е основана през 1989 г., за да улесни взаимозависимите отношения между азиатско-тихоокеанските икономики в областта на икономиката и търговията. APEC се стреми да осигури нови пазари за селскостопански продукти и суровини, преминаващи през Европа. Днес APEC е признат за един от най-старите и най-високите международни форуми в Азиатско-Тихоокеанския регион и има значително глобално влияние. Централният офис на APEC е в Сингапур.

скорошни публикации

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found