И така, част от генетичната материя, какви са гените и хромозомите?

Всяко живо същество има различни физически характеристики. За хората например това може да се види от цвета на кожата, формата на лицето и височината. При котките също можем да видим разликата в цвета на косата и очите. Обикновено откриваме подобни характеристики, особено при родителите и децата. Но какво прави тази уникалност? Отговорът е гени и хромозоми.

И така, какви са тези гени и хромозоми? В тази статия ще обсъдим и двете, заедно с кратка история на откритията. След това може би ще познаете какви характеристики сте предали на родителите си?

Ген

Грегор Йохан Мендел, австрийският монах, е този, който за първи път създава концепцията, че има фактори, които пренасят физическите характеристики от едно поколение организми към следващото. Това беше заключено, след като Мендел проведе експерименти с различни сортове грах (Pisum sativum) в продължение на осем години и установи, че генетичните черти се предават от едно поколение на следващо от независими фактори. Факторът на Мендел е това, което сега се нарича гени.

Гените са структури на ДНК молекули, които отговарят за предаването на генетична информация, свързана с определени черти. Мендел става известен като Бащата на генетиката, защото изследването на гените се нарича генетика.

През 1902 г. Уолтър Сътън разкрива, че гените са разположени линейно в отделни структури в клетки, наречени хромозоми.

Хромозома

През 1948 г. немският ботаник Вилхелм Хофмайстер открива структурата на нишките в ядрата на стволови клетки на растителен прашецТрадесканция. През същата година немският анатом Хайнрих Вилхелм Готфрид фон Валдайер-Хартц въвежда термина хромозома.

Хромозомите са лентовидни структури в ДНК и хистонови протеини в ядрото на еукариотните клетки, които носят гени и пренасят генетична информация. Тази структура се формира от удебелените и съкратени хроматинови нишки в клетъчното ядро. Тази структура обаче се вижда само по време на клетъчното делене.

Броят на хромозомите варира при организмите, от един при бактериите и хилядите при някои насекоми и 46 при хората.

Видове и нарушения

Въз основа на центромерата, хромозомите са разделени на четири типа, а именно метацентрични, акроцентрични, субметацентрични и телоцентрични.

Метацентрикът има центромера точно в средата на рамото на хромозомата; акроцентрикът има центромера близо до края на рамото; субметацентрик, чиято центромера е почти в средата на рамото; и телоцентричен, чиято центромера се намира в края на рамото.

Както споменахме по-рано, хората имат 23 двойки хромозоми. Една от тях е половата хромозома, която определя човешкия пол. Това е известно и като автозома.

Тази автозома ще произведе женски характеристики или се нарича хомоморфно състояние, ако двойките структури са идентични (XX). Междувременно автозомата, която ще произведе мъжки характеристики, се нарича хетероморфно състояние (XY).

Ненормалният брой хромозоми в кариотипа на индивида може да доведе до няколко тежки физически аномалии, включително синдром на Даун, синдром на Търнър, синдром на Клинифелтер, синдром на Супер жена и синдром на Джейкъб.

скорошни публикации