Клетъчно делене чрез мейоза

Клетките се размножават чрез процес на разделяне. Клетъчното делене е процесът, когато клетките се разделят на две или повече. Той е от два вида, а именно митотично деление и мейоза.

Митозата е процес, при който соматичната клетка умножава хромозомите в клетъчното си ядро, за да произведе две еднакви дъщерни клетки. Междувременно мейозата е вид ядрено деление, което намалява броя на хромозомните набори наполовина в дъщерните клетки.

Е, в тази дискусия ще разгледаме клетъчното делене чрез мейоза. Този процес протича в полови клетки и произвежда четири хаплоидни дъщерни клетки. Разделянето тук се случва два пъти, а именно мейоза I деление и мейоза II деление. Етапите на това разделение могат да се видят на изображението по-горе.

Мейоза I фаза

Тази фаза започва след репликация на родителските хромозоми, за да се получат хроматиди, които са идентични с фазата S. В началото на профаза I хромозомите се съкращават, удебеляват и дублират. След това в средата на профаза I, центрозомата се премества на противоположния полюс. Хромозомите също извършват кръстосване или пресичане. В края на профаза I краищата на нишката на калерчето са прикрепени към двете кинетохори.

В профаза I също има различни етапи, а именно лептотен, зиготен, пахитен, диплотен и диацинеза.

(Прочетете също: Живите същества са изградени от клетки, какви са те?)

Лептотенът е процесът, когато хроматиновите нишки се скъсяват и удебеляват, за да образуват хомоложни хромозоми. Зиготенът се появява, когато хомоложните хромозоми са близо една до друга и се сдвояват. Следващият етап е пахитенът, който е размножаването или репликацията на хромозомите. След това се начертава или пресича и мястото на пресичане между двете хромозомни рамена се нарича хиазма. Последният етап е етапът на диацинезата, когато се образуват вретеното или нишките на вретеното.

мейоза2

Мейоза Фаза II

Тази фаза е вторият цикъл на процеса на мейоза и е подобна на митотичния процес. Разликата е, че клетките, подложени на деление, са хаплоидни, а не диплоидни. В тази фаза II броят на хромозомите се поддържа постоянен по време на половото размножаване. Този процес също произвежда генетични вариации поради кросоувъри.

мейоза3

скорошни публикации

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found