Познайте свойствата на градиентите

Забелязали ли сте някога наклона на стълбите, водещи към втория етаж на къщата ви? Можете да си представите, че ще е необходима точност и точност, за да го направите правилно? Особено при изчисляване на нивото на наклон. В математиката наклонът или наклонът на линията е число, което показва посоката и стръмността на линията. Грешното изчисление при определяне на този наклон със сигурност ще доведе до дискомфорт, когато стъпвате по него. Е, от тази стълбищна сграда можете също да се научите да разпознавате свойствата на градиента или наклона наоколо и да го изчислявате с формули според съответните им свойства.

Самият градиент е число, което показвапосока истръмност линията е стойността на наклона или наклона на права линия. Обикновено градиентът се обозначава с буквата "m". Къде, този наклон ще определи колко наклонена е линията в декартови координати.

Тази стойност на наклона се получава чрез сравняване на промяната във вертикалната посока (стойност y) с промяната в хоризонтална посока (стойност x) на линията. По принцип обаче принципите, използвани при определяне на градиента на линията, са едни и същи. Математически градиентът се формулира, както следва:

(Прочетете също: Какво е математическа индукция?)

градиент

Има 3 характеристики на градиента, които трябва да бъдат известни, включително хоризонтални и вертикални градиенти на линии, два успоредни линии на градиента и последните два перпендикулярни градиента. По-нататък ще опишем свойствата на градиента!

  • Хоризонтални и вертикални градиенти на линията

Хоризонтална линия, успоредна на оста x, координатите на точките са еднакви, така че градиентът да е нула. Вертикална линия, успоредна на оста y, абсцисата на точките е еднаква, така че наклонът е неопределен.

  • Две паралелни линии градиент

Двете линии могат да бъдат успоредни или перпендикулярни една на друга. Връзката между двете линии прави стойността на двете линии наклони да имат връзка. Тогава формулата за стойността на наклона е l1∥l2 → ml1 = ml2.

  • Градиент на две перпендикулярни линии

Връзката между градиентните стойности на две перпендикулярни линии е противоположна на градиента на останалите линии. Освен това може да се заяви, че уравнението ще доведе до стойността на умножение на двата реда -1. Що се отнася до математическата формула е: Ако1⊥l2 → m2 = −1m1 или1m2 = −1.

скорошни публикации

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found