Разбиране на цели числа и примери

Разговорите за математика със сигурност не са пълни без обсъждане на числа. Самото число е математическа концепция, използвана за броене и измерване. Символът или символът, използван за представяне на това (число), се нарича номер или цифров символ. В математиката понятието числа е разширено през годините, за да включва нули, отрицателни числа, рационални числа, ирационални числа и комплексни числа.

Разбиране на целите числа

Между тези числа, да кажем рационални числа, са допълнително разделени на дроби и цели числа. Цялото число е набор от числа, който включва цели числа, естествени числа, прости числа, съставни числа, нулеви числа, едно число, отрицателни числа, нечетни числа и четни числа.

Цели числа се получават, когато комбинираме отрицателни числа с цели числа. Символът е буквата „Z“, която идва от немски, „Zahlen“ и означава номер.

Z = {…, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,…}

Наборът от положителни числа е известен като естествени числа. Естественото число плюс нула се нарича цяло число. Наборът от цели числа плюс отрицателни числа се нарича цяло число.

Въз основа на числовата линия знаем, че всяко цяло число на числовата линия е по-голямо от всяко цяло число вляво и обратно.

Цифровата линия продължава неограничено от двете страни. Въз основа на това няма нито най-малкото, нито най-голямото цяло число.

За цели числа „a“, които следват други цели числа, той е известен като After Value. Така че стойността след нула е 1, стойността след 3 е 4, а стойността след -3 е -2. Междувременно за цялото число 'a', което е отляво преди цялото число, то е известно като стойността преди. Например стойността преди 3 е 2, стойността преди -4 е -5.

Посоката на цялото число се обозначава със символа (+ или -), който е вдясно от 0 или вляво от 0 на числовата линия.

Положително цяло число

Отрицателно цяло число

Номер 0 (нула)

Целочислени операции

Добавяне на цели числа

Добавете +3 и +2

За това първо сменихме 2 единици вдясно от номер 0, след това изместихме 3 единици вдясно от число 2. В резултат сменихме цели 5 единици от нула.

Пример 2: За добавяне на положителни цели и отрицателни цели числа

Добавете -3 и +2

Първо преместете 2 единици надясно от нула, след това преместете 3 единици наляво. Като цяло преместихме 1 единица вляво от нула (-1).

Забележка : Когато добавяме две цели числа, символите, прикрепени към числата, не се променят.

Пример:

3 + (+4) = 3 + 4 = 7

5 + (-3) = 5 – 3 = 2

Извадете цели числа

Извадете +2 от +3

Първо преместете 3 единици надясно от нула, след това изместете 2 единици наляво. В резултат сменихме 1 единица надясно от нула.

Забележка: Когато извадим цяло число с друго цяло число, променяме знака и след това добавяме двете числа заедно.

Пример:

3 – (+5) = 3 – 5 = -2

(-4) – (-6) = (-4) + 6 = 2

Умножение на цели числа

Когато умножаваме две цели числа с един и същ символ, използваме абсолютна стойност и резултатът е положителен символ. Положително х положително = положително, докато отрицателно х отрицателно = положително.

Пример: +4 x +5 = 20 или -2 x -5 = 10

Целочислено разделение

Ата планира да подари 4 кукли на своите четирима приятели като благодарност. Той има 12 кукли. Ако се разпределят равномерно, всеки приятел получава 3 кукли. Това е процес на споделяне. Оттук знаем, че 12: 4 = 3

скорошни публикации

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found