Брой модели и типове

Jingga е градинар, чиято работа е да бере рози на всяка четна дата. През първия ден той набра 3 рози. Вторият ден той набра 6 рози. На третия ден той набра 9 рози и т.н. Какво ще стане, ако искаме да знаем броя на розите, които Orange е набрал на 26-и, какво можем да направим? Поръчайте ги. Е, редът рози, откъснат от Jingga, може да бъде преведен в числов модел. Какво е това?

По принцип това е подреждане на числа, образуващи специфичен модел. Обикновено се състои от четни, нечетни, аритметични, геометрични, квадратни, правоъгълни, триъгълни и Паскалови числа.

В случая на Orange, да предположим, че той започва да бере рози на 2-ри. Броят на избраните рози е кратен на 3, така че на следващия ден броят на избраните рози се увеличава с 3. 26-ият е 13-ият ден за Orange да бере рози . Тъй като вече знаем модела за броя на розите, набрани от Orange, просто трябва да умножим 13 по 3, за да получим 39.

(Прочетете също: Разбиране на цели числа и примери)

За повече подробности разгледайте таблицата по-долу:

брой модел

Видове бройни модели

Тази подредба на числата е разделена на няколко типа, от четни числа до номера на Паскал. Каква е разликата? Нека да разберем заедно.

Четен брой

Това е набор от числа, който се дели на две. Този модел започва от номер 2 до безкрайност. Можем да го определим като 2n (n = естествено число). Примери са 2, 4, 6, 8, 10, ... и т.н.

Нечетни числа

Обратно пропорционално на предишния модел. Това е подреждане на числа, което не се дели на 2. Този модел започва от числото 1 до безкрайността. Формулата е 2n-1 (n = естествено число). Примери за това са 1, 3, 5, 7, 9, ... и т.н.

Аритметични числа

Това е числова подредба, която винаги има фиксирана разлика или разлика между двете племена. Изобретателят на този модел е Йохан Карл Ф. Г. Формулата за аритметичния модел е следната.

Uн = a + (n-1) b

a = първият член

b = разлика / разлика

Съобщено като a, (a + b), (a + 2b), (a + 3b), ... (a + nb)

Пример за този модел е броят на розите, набрани от Jingga, а именно 3, 6, 9, 12, 15, ... и така нататък (a = 3, b = 3).

Геометрични числа

Това е числова подредба, която винаги има фиксирано съотношение между двете племена. Формулата за този модел е следната.

Uн = арн-

a = първият член

b = съотношение

Може да се отбелязва като a, (ar), (ar2), (ar3), (ar4), ... (arn)

Пример: 2, 6, 18, 54, ... и така нататък (a = 2, r = 3).

Квадрат

Този модел се състои от квадратни числа или резултат от квадрата на оригиналните числа. Формулата е n2 (n = естествено число). Пример: 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, ... и т.н.

Правоъгълник

Този модел се състои от числа, образувани от произведението на две последователни естествени числа. Ако е изобразен, този шаблон може да образува правоъгълник. Формулата е n x (n + 1) (n = естествено число). Примери са 2, 6, 12, 20, 30, 42, ... и т.н.

Триъгълници

Това е подреждане на числа, което е половината от правоъгълния модел. Можем да го определим като (n = естествено число). Пример: 1, 3, 6, 10, 15, 21, ... и така нататък.

Номерът на Паскал

Този модел се различава от останалите модели, защото всяко число се получава чрез добавяне на двете числа над това число. Моделът на Паскал се използва за определяне на коефициента на биномиалните членове (x + y) n. Формулата за сумата от числата на всеки ред е 2n-1 (n = естествени числа).

скорошни публикации

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found