Движение на въртенето и факторите, които го влияят

Забелязали ли сте някога горна част или движещо се перче на вентилатора? Ако се наблюдава, точката, която се превръща в референтна за нейното въртене, е в края на пиедестала, когато се върти горният или ветровият вентилатор. Това се нарича въртеливо движение.

Ротационното движение е движение, при което обектът се върти около фиксирана ос. При въртеливо движение той има величини като ъгли и радиани, ъглова скорост и ъглово ускорение. Някои примери за въртеливо движение често се срещат в ежедневието, един от които е, че Земята се върти около оста си, за да се движи около Слънцето по елиптична орбита, както и Луната, която се върти около оста си, за да се движи около Земята.

В допълнение, има няколко фактора, които влияят на въртеливото движение на обект, а именно моментът на инерция, моментът на сила, центърът на тежестта, ъгловият момент и законът за запазване на ъгловия момент.

Момент на инерция, обозначено с (I), което е мярка за инерцията на даден обект, който да се върти около оста си. Този момент има същата аналогия като масата при транслационно движение. Моментът на инерция на даден обект зависи от масата и разстоянието на даден обект от оста му на въртене.

(Прочетете също: Движение на живи същества (хора))

Така че за обект, който първоначално е в покой, колкото по-голям е моментът на инерция, толкова по-трудно е обектът да се върти и върти и обратно. За въртеливо движение инерционният момент се формулира, както следва: I = mr2

Моментна сила или въртящ момент обозначено с (τ) е величина, която кара обекта да се върти. Моментът на сила или въртящ момент е резултат от влиянието на величината на силата, приложена към обект в определена точка от оста на въртене на обекта. Моментът на сила или въртящ момент се формулира, както следва: τ = F × d

Център на тежестта е средното местоположение на всички точкови маси в обектна система, така че да можем да определим теглото на обекта като цяло.

Ъглов импулс е импулсът, притежаван от въртящ се обект. Моментът на ъгъл може да се определи като: L = r × P или L = Iω

Законът за запазване на ъгловия импулс гласи, че "ако резултатният момент на сила, действащ върху системата, е равен на нула, тогава ъгловият момент на системата е постоянен". Математически може да се посочи, както следва: I1ω1 = I2ω2 = константа

скорошни публикации

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found